Πνευματικά δικαιώματα δεν υπάρχουν. Οι ιδέες πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα. Άρα...
... η αντιγραφή όχι απλώς επιτρέπεται αλλά είναι και επιθυμητή, ακόμη και χωρίς αναφορά της πηγής!

Η γλώσσα κόκκαλα τσακίζει

(...) ας ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα κι ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό κι ο αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η δικαιοσύνη και ο νόμος, ας ιδιωτικοποιηθεί το σύννεφο που περνάει, ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά αν γίνεται μέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και τελικά, για να ολοκληρωθούν οι ιδιωτικοποιήσεις, ας ιδιωτικοποιηθούν και τα κράτη, παραδίδοντας για κάποιο χρονικό διάστημα την εκμετάλλευσή τους σε ιδιωτικές εταιρείες, που θα λειτουργούν σε καθεστώς διεθνούς ανταγωνισμού. Εκεί βρίσκεται η σωτηρία τού κόσμου...

Και τώρα, ας ιδιωτικοποιηθεί επίσης και η πουτάνα που τους γέννησε όλους.


[Ζοζέ Σαραμάγκου, "Τετράδια του Λαντσαρότε - Ημερολόγιο ΙΙΙ, 1993-1995" - Μετάφραση από τα πορτογαλικά: Cogito ergo sum]

27 Φεβρουαρίου 2012

"Του Κουτρούλη ο γάμος"

Καθαρή Δευτέρα σήμερα κι αναρωτιόμουν ποιο θα μπορούσε να είναι το θέμα τού σημερινού σημειώματος. Δύσκολη η απόφαση αλλά ας είναι καλά ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής. Αντιγράφω ένα απόσπασμα από την θεατρική του κωμωδία "Του Κουτρούλη ο γάμος" (γραμμένη το 1845) και νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να κάνω πιο ταιριαστή επιλογή για σήμερα.

(Το σκηνικό: Ο συριανός ράφτης Μανόλης Κουτρούλης αποφασίζει να εγκαταλείψει την τέχνη του και να γίνει υπουργός επειδή έτσι θέλει η αγαπημένη του. Με την βοήθεια του υπηρέτη του Στροβίλη αλλά και του "έγκυρου" και "αδέσμευτου" τύπου, επιδίδεται σε μηχανορραφίες και εν τέλει...αυτοαναγορεύεται σε υπουργό.)

ΣΤΡΟΒΙΛΗΣ
(λαμβάνων εφημερίδα εκ του κόλπου του)
Εφημερίς αγγελιών επίσημος,
ή καν ημιεπίσημος, ακούσατε
τι γράφει: "Αναγγέλλομεν ως είδησιν βεβαίαν,
ότι ηκούσαμεν τινάς να λέγουν πως ηκούσθη
πως το εθνικατάρατον των λύκων υπουργείον
μετ' αίσχους αποβάλλεται, και ότι του Αιγαίου
ο μέγας βιομήχανος Εμμανουήλ Κουτρούλης
εκλήθη την υπουργικήν να καταλάβη έδραν.
Ελπίζομεν..." και τα λοιπά, και τα λοιπά.

-------------------------------

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
(προς τον Στροβίλην επιστρέψαντα)
Στροβίλη, τώρα που το πράγμα έγινε,
κ' ο πόθος επληρώθη της καρδίας μου,
και έφθασα εις υπουργού περιωπήν,
Στροβίλη, τρέμω, ζάλη μ' εκυρίευσε.
Τί θενά κάμω; Πώς και τί θενά ειπώ;
Πώς να φερθώ; Πώς να φανώ ως υπουργός;

ΣΤΡΟΒΙΛΗΣ
Αυτό, αυθέντη, σε ιδρώνει το αυτί;
Τόλμην πολλήν και αρκετήν αναίδειαν,
και μη σε μέλλει. Λάλει ως να ήξευρες
εις όσα δεν ηξεύρεις. Και δογμάτιζε
εις όσα ούτε εννοείς. Και σούφρωνε
τα φρύδια. Και φοβέριζε. Και ύβριζε
και θα σε εκλάβουν υπουργόν εξαίσιον.

(Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, "Του Κουτρούλη ο γάμος", εκδόσεις Νεφέλη, 2012, σελ. 139)

Δεν υπάρχουν σχόλια: