Πνευματικά δικαιώματα δεν υπάρχουν. Οι ιδέες πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα. Άρα...
... η αντιγραφή όχι απλώς επιτρέπεται αλλά είναι και επιθυμητή, ακόμη και χωρίς αναφορά της πηγής!

Η γλώσσα κόκκαλα τσακίζει

- "Ο λόγος που μ' άφησες έξω από την υπόθεση", είπε ήσυχα, "ήταν ότι νόμισες πως η αστυνομία δεν θα πίστευε ότι σκέτη περιέργεια μ' έσπρωξε να κατέβω εκεί κάτω χτες το βράδυ. Θα υποψιάζονταν ίσως ότι είχα κάποιον ύποπτο λόγο και θα με σφυροκοπούσαν μέχρι να σπάσω".
- "Πώς ξέρεις αν δεν σκέφτηκα το ίδιο πράγμα;"
- "Οι αστυνομικοί είναι κι αυτοί άνθρωποι", είπε ξεκάρφωτα.
- "Έχω ακούσει ότι σαν τέτοιοι ξεκινάνε".

[Ραίημοντ Τσάντλερ, "Αντίο, γλυκειά μου", εκδόσεις Λυχνάρι, 1990 (σελ.: 54)]

8 Ιουνίου 2017

Η σύγχρονη τάση μετανάστευσης των ελλήνων

[Τις τελευταίες μέρες γίνεται πολλή συζήτηση για κάτι που είπε ο Κώστας Καζάκος, για το αν έπρεπε να το πει και για το τι εννοούσε. Το ιστολόγιο δεν υποτιμάει την κρίση των αναγνωστών και γι' αυτό δεν θα σχολιάσει το παραμικρό. Για να διευκολύνει, μάλιστα, την κριτική αλλά και την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων, παραθέτει σήμερα ένα απόσπασμα από την έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα για το έτος 2015. Το απόσπασμα προέρχεται από το Πλαίσιο V.I "Φυγή ανθρωπίνου κεφαλαίου: Η σύγχρονη τάση μετανάστευσης των ελλήνων στα χρόνια της κρίσης" και παρατίθεται όχι απλώς ασχολίαστο αλλά χωρίς καν τις συνηθισμένες υπογραμμίσεις μου.]


Ο ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου στην αναπτυξιακή διαδικασία αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της θεωρίας της "ενδογενούς ανάπτυξης". Δεν είναι τυχαίο ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 επικράτησε ο όρος "οικονομία της γνώσης" (knowledge-driven ή knowledge-based economy, OECD 1996), καταδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τη σχέση ανάμεσα στην οικονομία της αγοράς και στη γνώση. Βασικό επιχείρημα είναι ότι η οικονομία που συσσωρεύει υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο νέμεται τους καρπούς της τεχνολογικής προόδου, βελτιώνει την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά της και επιδεικνύει υψηλό και διατηρήσιμο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Η γνώση συντελεί στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στον αποτελεσματικότερο συνδυασμό εργασίας και φυσικού κεφαλαίου και στην καινοτομία. Φορέας γνώσης είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή το σύνολο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με σπουδές και επαγγελματική εμπειρία.

Συνεπώς, προτεραιότητα της κάθε πολιτείας είναι η δημιουργία, διατήρηση και προστασία του ανθρώπινου κεφαλαίου της. Εντούτοις, στην Ελλάδα της κρίσης, το φαινόμενο της εκροής ανθρώπινου κεφαλαίου που είναι γνωστό με τον όρο "διαρροή" ή "έξοδος εγκεφάλων" (brain drain ή exodus), έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Από το 2008 μέχρι το 2013, σχεδόν 223 χιλιάδες νέοι ηλικίας 25-39 ετών εξήλθαν μόνιμα από τη χώρα με κατεύθυνση πιο ανεπτυγμένες χώρες, αναζητώντας εργασία με καλύτερη αμοιβή και καλύτερες προοπτικές κοινωνικής και οικονομικής προόδου. Είναι η γενιά που επηρεάστηκε περισσότερο από την κρίση, γνωστή ως "generation E" (expats) ή "generation G" (young, talented and Greek) ή "generation We". Η εκδήλωση του φαινομένου και η δυναμική του καθιστούν επιτακτική την ανάγκη, πρώτον, να αποτυπωθούν και να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά του, δεύτερον, να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους εκδηλώνεται στην παρούσα συγκυρία και, τρίτον, να εντοπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις για την εγχώρια οικονομία προκειμένου να διαπιστωθεί υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσε να καταγραφεί επιστροφή του ανθρώπινου κεφαλαίου. Αυτά τα τρία ζητούμενα αποτελούν τους άξονες στους οποίους θα κινηθεί η παρούσα ανάλυση, πριν καταλήξει με τη διατύπωση ενός ελάχιστου συνόλου έξι προτάσεων πολιτικής που συνδέονται με τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και που μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνο στον περιορισμό, αλλά και στην αντιστροφή του
φαινομένου.


Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης
 
Το Διάγραμμα Α αποτυπώνει την εικόνα. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία επένδυσε στη φυγή ως αντίδραση στην εκτίναξη του ποσοστού ανεργίας και την ταχεία βύθισή της στην ύφεση. Μια σταθερή εξερχόμενη ροή 38 χιλιάδων ατόμων στα έτη 2008 και 2009 υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε μόλις δύο έτη 2010-2011, ξεπερνώντας το 2013 τις 104 χιλιάδες και σχεδόν τις 427 χιλιάδες άτομα σωρευτικά για όλη την περίοδο. Αν θεωρηθεί ότι η αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου προσεγγίζεται ποσοτικά από την παρούσα αξία των μελλοντικών προσδοκώμενων εισοδημάτων που θα αποκομίσει ο εργαζόμενος σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου, τότε η καθοδική πορεία του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο εξόδου. Οι εξελίξεις περιγράφονται στο Διάγραμμα Β.

Η ετήσια ροή των μονίμως εξερχόμενων Ελλήνων υπηκόων ηλικίας 25-39 ετών αυξήθηκε από 20 χιλιάδες το 2008 σε 53 χιλιάδες το 2013, ενώ αθροιστικά σχεδόν 223 χιλιάδες άτομα της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας εξήλθαν μόνιμα από τη χώρα. Την ίδια περίοδο, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε από 93,8% του μέσου όρου της ευρωζώνης των 19 το 2008 σε μόλις 68,8% το 2013. Η εκπαίδευση φαίνεται ότι αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση της ανεργίας των μορφωμένων νέων στα χρόνια πριν από την κρίση. Μέχρι το 2008 ένα ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης εξασφάλιζε εν πολλοίς ένα χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας για τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εντούτοις το ποσοστό ανεργίας των μορφωμένων νέων ηλικίας 25-39 ετών ήταν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το γενικό ποσοστό ανεργίας και υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ-28.

Περαιτέρω, σε ποσοτικούς όρους το απόθεμα του ανθρώπινου κεφαλαίου, μετρούμενο με τον αριθμό των πτυχιούχων, ακολούθησε πορεία σύγκλισης προς το μέσο όρο της ΕΕ-28. Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορά κατόχους πρώτου πτυχίου και μόνο ένας στους δέκα κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Η δαπάνη για έρευνα και καινοτομία ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι η 5η μικρότερη μεταξύ των χωρών της ΕΕ-28, ο αριθμός των αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι 19 φορές μικρότερος από το μέσο όρο της ΕΕ και ο αριθμός των ατόμων που είτε ολοκλήρωσαν ανώτατες σπουδές στην επιστήμη και τεχνολογία (HRSTE) είτε απασχολούνται στους τομείς αυτούς (HRSTO) δεν ξεπερνούν το 35% του ενεργού πληθυσμού σε σχέση με 44% στην ΕΕ-28. Εξάλλου, εμφανής είναι η αδυναμία της χώρας να προσελκύσει, να αναδείξει και να συντηρήσει νέα ταλέντα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ταλέντων για το 2015, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 33η θέση σε σύνολο 60 χωρών και 81η σε σύνολο 144 χωρών με βάση τις εκτιμήσεις των δεικτών ανταγωνιστικότητας (World Economic Forum) που λαμβάνουν υπόψη, εκτός από τη μακροοικονομική συγκυρία, την ποιότητα της εκπαίδευσης, την καινοτομία και την επιχειρηματική κουλτούρα.


Επιπτώσεις από την έξοδο του ανθρώπινου κεφαλαίου

Αν και είναι νωρίς να διαπιστωθεί η μετρήσιμη επίπτωση της εξόδου στα μακροοικονομικά μεγέθη, υπάρχουν ωστόσο σημαντικά επιχειρήματα που συνηγορούν ότι το καθαρό αποτέλεσμα είναι εν τέλει αρνητικό.
- Πρώτον, η έξοδος σημειώνεται από μια χώρα με αρνητικούς δημογραφικούς ρυθμούς και αφορά ως επί το πλείστον άγαμους νέους, άνδρες και γυναίκες. Αυτό έχει ως συνέπεια όχι μόνο την αρνητική επίπτωση στον ήδη υποτονικό ρυθμό γεννητικότητας, αλλά και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων, αφού η χώρα θα στερηθεί μόνιμα ένα σημαντικό τμήμα απασχολήσιμων ατόμων.
- Δεύτερον, στην Ελλάδα αποκλειστικός φορέας κατάρτισης και εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού σε ανώτατο επίπεδο είναι το Δημόσιο μέσω των δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, των οποίων κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι τα χρήματα των φορολογουμένων. Η έξοδος επομένως επιστημονικού δυναμικού που έλαβε εξειδίκευση στη χώρα όσο και η παραμονή του μετά το πέρας των σπουδών στο εξωτερικό συνιστούν σημαντική απώλεια.
- Τρίτον, η εκροή ανθρώπινου κεφαλαίου αφορά κυρίως το πλέον ανταγωνιστικό, ικανό και φιλόδοξο τμήμα του εργατικού δυναμικού. Η παραγωγική του αξιοποίηση από ξένη χώρα συνιστά μόνιμη βλάβη για τη χώρα καταγωγής, αφού η μέση ποιότητα του εναπομένοντος αποθέματος ανθρώπινου κεφαλαίου χειροτερεύει.
- Τέταρτον, αρχικά αυξάνεται η προσδοκώμενη απόδοση της εκπαίδευσης, αφού τα μορφωμένα άτομα είναι αυτά που κατά κανόνα απολαμβάνουν καλύτερες προοπτικές προόδου στις χώρες εισδοχής. Μεταναστεύουν όμως και άτομα με μικρότερη εξειδίκευση και μόρφωση, με αποτέλεσμα να περιορίζεται το όφελος από την προσδοκώμενη μεγαλύτερη απόδοση της εκπαίδευσης, αφού η έλλειψη προσφοράς εξειδικευμένης εργασίας με δεδομένη τη ζήτηση διαμορφώνει προσδοκίες για υψηλότερη αμοιβή και μειώνει κάθε κίνητρο για εκπαίδευση και βελτίωση της ποιότητας. Εξάλλου, η υψηλή προσδοκώμενη απόδοση της εκπαίδευσης ενέχει σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας, αφού εξαρτάται από αβέβαιους παράγοντες όπως η δυνατότητα μετανάστευσης, οι ευκαιρίες απασχόλησης στη χώρα υποδοχής, ενδεχόμενες αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας προορισμού (αυστηρότερες αριθμητικές ποσοστώσεις) και δυσμενείς αλλαγές στο οικονομικό της περιβάλλον που επηρεάζουν το ύψος του προσδοκώμενου μισθού.
- Πέμπτον, οι μετανάστες συνήθως απασχολούνται σε θέσεις εργασίας κατώτερες των προσόντων τους και αμείβονται λιγότερο. Η σπατάλη επομένως πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου (brain waste) και η απώλεια εισοδήματος συνιστούν ένα επιπλέον κόστος για τη χώρα εξόδου.
- Έκτον, επειδή αυξάνεται η προσδοκώμενη απόδοση της εκπαίδευσης, αυξάνεται και η ζήτηση για υπηρεσίες εκπαίδευσης και η δαπάνη για την παροχή τους. Όμως, η αυξημένη δαπάνη για εκπαίδευση στερεί εθνικούς πόρους από άλλους τομείς όπως είναι οι δημόσιες υποδομές και η υγεία, που επίσης επιφέρουν θετικό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη. Εάν η χρηματοδότηση της αυξημένης δαπάνης για εκπαίδευση γίνει μέσω της φορολογίας, η συνακόλουθη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος θα μειώσει τη ζήτηση για εκπαίδευση, με αποτέλεσμα το καθαρό τελικό αποτέλεσμα να είναι αρνητικό. Εξάλλου, η περικοπή άλλων επενδυτικών δαπανών, όπως για υποδομές ή για υγεία, προκαλούν επίσης πρωτογενείς δυσμενείς επιδράσεις τόσο στην αναπτυξιακή διαδικασία όσο και στην ποιότητα του εργατικού δυναμικού. Το τελευταίο επιφέρει πολλαπλασιαστικές αρνητικές δευτερογενείς επιδράσεις, αφού μειώνεται η απόδοση του φυσικού κεφαλαίου όταν αυτό συνεργάζεται με ένα χειρότερης ποιότητας εργατικό δυναμικό.
- Έβδομον, η απώλεια ανθρώπινου δυναμικού συνεπάγεται και σημαντική δημοσιονομική απώλεια στην πλευρά των φορολογικών εσόδων, αφού κατά κανόνα οι προσοντούχοι εργαζόμενοι διεκδικούν και επιτυγχάνουν υψηλότερες μισθολογικές αμοιβές και καταβάλλουν υψηλότερους φόρους, αφού η φοροδοτική τους ικανότητα είναι μεγαλύτερη.
- Όγδοον, το φαινόμενο της φυγής των πλέον ταλαντούχων και μορφωμένων ατόμων προκαλεί συναίσθημα παραίτησης και απαισιοδοξίας σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να υπάρχει και φυγή των λιγότερο ταλαντούχων, η οποία λαμβάνει τη μορφή ψήφου δυσπιστίας προς το μέλλον της χώρας.

27 σχόλια:

experience είπε...

Δεν νομίζω ότι πρέπει να περάσουν χρόνια για να δούμε αν τα αποτελέσματα είναι θετικά ή αρνητικά, είναι ξεκάθαρα αρνητικά. Δε μου λέτε, πώς πάνε όλοι αυτοί και βρίσκουν καλές δουλειές, με τι μόρφωση, από τα εδώ πανεπιστήμια που έχουν το μαύρο τους το χάλι σύμφωνα με τους απανταχού φιλελεύθερους;

ΔΤ είπε...

"Αν και είναι νωρίς να διαπιστωθεί η μετρήσιμη επίπτωση της εξόδου στα μακροοικονομικά μεγέθη, υπάρχουν ωστόσο σημαντικά επιχειρήματα που συνηγορούν ότι το καθαρό αποτέλεσμα είναι εν τέλει αρνητικό."
Πιθανότατα λοιπόν να είναι και αρνητικό το να φεύγουν μετανάστες οι πολίτες για να μη πεινάσουν... παρά τα πολλά θετικά μακροοικονομικώς που έχει το διώξιμο όσων περισσεύουν από το νεοφιλελεύθερο μετασχηματισμό.
Σοφός...

teddygr είπε...

@ ΔΤ

Ακριβώς το σημείο στο οποίο περίμενα πότε θα εστιάσει κάποιος αναγνώστης! Ο Καζάκος δέχθηκε πυρά επειδή μίλησε για αγώνες, ο Στουρνάρας κόπτεται για τα μακροοικονομικά μεγέθη. Ακόμη και η μετανάστευση μετριέται σε χρήμα...

Ανώνυμος είπε...

Ο Καζάκος είπε αλήθειες που πονάνε αλλά δεν είναι ο μόνος λόγος της Αντικομμουνιστικής επίθεσης. Εχουμε τις μεγάλες συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ στα Αντεργατικά μέτρα της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ έχουμε το Μπλοκάρισμα απο τους Κομμουνιστές της Νατοικής φάλαγγας που επέτρεψε να περάσει η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Ολα αυτά απο ένα ΚΚΕ δικαιωμένο 100% απο το 2012 που πρέπει να χτυπηθεί. Για αυτό και όλη αυτή η λύσσα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Ο καζακος μιλαει για τους ελληνες μεταναστες οπως μιλανε οι χρυσαυγιτες για τους ξενους. Προδοτες τους λεει ο ενας, ριψασπιδες οι αλλοι. Κανουν πως δεν βλεπουν οτι δεν υπαρχει σημερα κινημα που να μπορει να πεισει οτι αμεσα θα δοσει διεξοδο. Ολα δειχνουν οτι εχουμε πολυ δρομο μπροστα μας μεχρι το κινημα ν αρχισει να δινει συγκεκριμενα αποτελεσματα. Μεχρι τοτε ο κοσμος καπως πρεπει να επιζησει. Ο καθε καζακος ειναι στο κοσμο του και μιλαει εκ του ασφαλους.
Γκ

Ανώνυμος είπε...

Ο Καζάκος είναι Κομμουνιστής και μίλησε για< Επιστήμονες που έχουν σπουδάσει εδώ ΚΑΙ ΜΕ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ και φεύγουν έξω όχι επειδή δεν έχουνε δουλειά αλλά για την πάρτη τους. Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ υπάρχει και μπορεί να δώσει άμεσα λύση με αλλαγή τάξης στην εξουσία φτάνει να το αποφασίσει ο λαός. Οσο θα θέλει Καπιταλισμό έτσι θα ζούμε. Ο Κάθε Καζάκος είναι Κομμουνιστής. Εκ του ασφαλούς μιλάνε οι ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ στην κυβέρνηση που σφάζουν τον λαό με αγριότητα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Με τους Χρυσαυγίτες αγκαλιά στις πλατείες και στο Καστελόριζο δεν ήταν ο Καζάκος και το ΚΚΕ αλλά η ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Στον Εκλογικό νόμο η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ήθελε τα ψηφαλάκια του Φασισμού. Δεν μυρίζανε...... Απλά ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΤΕΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΤ είπε...

Σε τι άλλο εκτός από χρήμα θα μπορούσε να μετρηθεί η μετανάστευση από το κεφάλαιο, Θοδωρή;

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝΕ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΕΧΟΥΝΕ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΦΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΑΥΑΙΑ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΣΠΙΤΙ, ΦΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ.

Ο ΚΑΖΑΚΟΣ ΕΙΠΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΠΕΙ: ΝΑΙ ΤΑ ΕΙΠΑ. ΣΥΓΝΩΜΗ ΕΚΑΝΑ ΛΑΘΟΣ. ΠΟΥΛΑ ΤΡΕΛΑ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΙΠΕ.

Ο ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΙΟ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙ. ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΙΠΕ. ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙΤ ΔΕΝ ΤΑ ΕΝΝΟΟΥΣΕ.

ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΙΠΕ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΙ ΕΚΕΘΕΤΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟΝ ΕΙΧΕ ΑΔΕΙΑΣΕΙ ΗΔΗ.

ΟΤΙ ΕΚΦΕΡΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝΕ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ.

ΘΕΡΣΙΤΗΣ

ΓΕΙΑ ΣΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχως κ εμενα απογοητευσε ο καζακος. Αν εννοει οτι ειναι προδοσια προς την εργατικη ταξη τοτε συμφωνω μαζι του (στα πλαισια της ηδη προδοτικης απαθους συμπεριφορας τους), αν ομως εννοει προδοσια προς την ελλαδα γενικοτερα τοτε υπαρχει προβλημα με τα λεγομενα του...κ χωραει συζητηση το πραγμα. Βασιλης

experience είπε...

Θερσίτη, όταν τουλάχιστον σπούδαζα εγώ δεν ήταν έτσι όπως τα λες. Ναι αν σπουδάζεις σε άλλη πόλη πρέπει να πληρώνεις ενοίκιο εκτός αν μένεις σε εστία αλλά η φοίτηση και τα συγγράματα ήταν δωρεάν και μπορούσες να τρως στη λέσχη που έλυνε και αυτό το πρόβλημα. Με λίγα λόγια αν σπούδαζες στην πόλη σου δεν χρειαζότανε να κάνεις σχεδόν κανένα έξοδο, πώς λες λοιπόν ότι πλήρωνες για τα πάντα; Για δες πόσο πληρώνεις εκεί που είναι τα πάντα ιδιωτικά για να τα έχεις αυτά

Ανώνυμος είπε...

Θερσίτης. Εγω Σύντροφε είπα οτι έχουν σπουδάσει και με λεφτά του λαού χωρίς να αμφισβητώ οτι σπουδάσανε και με δικά τους. Σε καθέ περίπτωση δεν έχουνε δικαίωμα να μιλάνε για τον Καζάκο τα Καρακόλια του Οπορτουνισμού που στηρίξανε με χέρια και με πόδια την Εγκληματική πορεία της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και το ίδιο κάνουνε και σήμερα προσπαθώντας να σπιλώσουνε τους Κομμουνιστές γιατί το ΚΚΕ δικαιώθηκε απόλυτα. Τα χειρότερα καθάρματα της Κοινωνίας. Τίποτα απο όλα αυτά δεν αφορούν εσένα ΣΥΝΤΡΟΦΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Οι περισσότεροι που φεύγουν, φεύγουν όχι επειδή έχουν πρόβλημα επιβίωσης, αλλά επειδή δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν στο ελλαδιστάν, και να προσπαθήσουν για καλύτερη ζωή σε κακές συνθήκες. Με λίγα λόγια διαλέγουν μια πιο εύκολη λύση στα προβλήματα τους.
Οι περισσότεροι που πραγματικά έχουν θέμα επιβίωσης, δεν μπορούν και να το θέλουν να πάνε έξω! Άμα όλοι όσοι έχουν θέμα φεύγανε, δεν θα είχε ανέβει το ποσοστό της φτώχειας και τις εξαθλίωσης!
Τώρα αν αυτό μπορεί να το πει κανένας προδοσία είναι άλλο θέμα, και προσωπική άποψη. Εγώ αναφερόμενος σε αυτούς που μπορούν να μείνουν άλλα δεν το κάνουν, θα το έλεγα παρτακισμό. Φεύγει ο άλλος, αρχικά επειδή μπορεί, και επειδή θέλει να ξεφύγει από το πρόβλημα, όχι να το λύσει. Το σκατό ας το φάνε οι άλλοι.

Ο Καζάκος τώρα δεν ξέρω τι εννοούσε και τι ήθελε να πει, και δεν έχει σημασία γιατί εκφράζει τον εαυτό του. Το ΚΚΕ καλά έκανε όπως έκανε.
Γιατί να αδειάσει τον Καζάκο; Για να χαρούν οι βλάκες των ΜΚΔ που τους φτύνουν και αυτοί νομίζουν πως βρέχει, και ότι μάλιστα φταίει ο Καζάκος για αυτό; Βρε ούστ!!!

Κώστας

ΔΤ είπε...

Αν επιτρέπεται, θα ήθελα να παρακαλέσω φιλικά τον "Θερσίτη" να πει τη γνώμη του σχετικά με τίνος λεφτά σπουδάζουν οι γόνοι των εκατομμυριούχων ρωμιών στα διασημότερα και ακριβότερα πανεπιστήμια του πλανήτη. Με τα λεφτά του λαού ή των οικογενειών τους;

Ανώνυμος είπε...


Το "υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο" είναι μια εξοχώτατη ρατσιστική θεώρηση των κοινωνικών πραγμάτων, καθ' ότι (με το καλημέρα) απαξιοί όσους δεν... μετέχουν της "ποιότητας".
Κατά τα άλλα φουλ ευαισθησίες και αφ' υψηλού αγαθοεργίες εκ περισσεύματος καρδίας, εις βάρος αντιστοιχων ευκαιριών των άλλων.
Αλλά και έτσι, εάν όλοι προσανατολίζοντο στο "υψηλής ποιότητας", με ποιά χέρια και πόδια θα μετείχαν και της ποσότητας;
Που ευρίσκονται οι φυσικοί κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης όταν τους ράβουμε και τους κορδελιάζουμε προς εισπρακτικά συστημικούς μονοδρόμους;
Η εκσυγχρονισμένη (πού σαι νιότη πού δειχνες...) αντίληψη που μετέθεσε το δικαίωμα κάποιου βασικού ζην (και της υποδομής αυτού), σε δικαίωμα με προϋπόθεση την "ποιότητα" (όπως την αντιλαμβάνονται κάποιοι δηλ, επειδή μιλάμε για φουσκοθαλασσιές δήθεν επενδύσεων επί τη βάσει "ποιοτικών" χρεωγράφων που αφαιμάσσουν τις πραγματικές ποσοτικές δαστηριότητες) δεν είναι και μικρό άλμα.
Βεβαίως εάν το ανθρώπινο "ποιοτικό" κεφάλαιο, το εγκατεστημένο στο εξωτερικό, μπορούσε να κερδίζει χρήματα υπέρ αυτού, της οικογένειάς του στην πατρίδα κλπ, πολλοί θα όριζαν αυτό ως μικρόν ευεργέτη.
Όμως τους διαφεύγει ότι για να κερδίζει κάποιος ένας άλλος χάνει. Δεν ζούμε στον 18 και 19 αιώνα για να χάνει (κυρίως) η γή. Τα κουκιά πλέον είναι μετρημένα και το τεχνολογικό αβαντάρισμα ενισχύει κατά το μάλλον ή ήττον τα μη ουσιώδη εν ανεπαρκεία (που ελέγαμε κάποτε) εις βάρος των ουσιωδών που πλέον ευρίσκονται στον θολό παγκόσμιο κύκλο αλληλεπιδράσεων για να μας έρχεται ο λογαριασμός ετεροχρονισμένος.
Τα ουσιώδη (ενέργεια-νερά-τρόφιμα-στέγη-υγεία-παιδεία κλπ) ευρίσκονται ήδη στο σκοπευτικό συστημικών συμφερόντων, το οποίον μεταφράζεται σε σταθερές υποχρεώσεις του πόπολου προς το σύστημα που εκτρέφει την... περί ης ο λόγος "ποιότητα".
Αυτή η "ποιότητα" (από ένα σημείο και μετά φυσικά) μπορεί να σημαίνει "παρασιτικότητα" και... ο λογαριασμός γαρ εγγύς, τα δε "προδοκώμενα εισοδήματα" έχουν προ πολλού απαγκιστρωθεί από το πραγματικό αντίκρυσμά των.
Μέσα σε ένα ομιχλώδες τοπίο επανασχηματισμών και παγκόσμιων αναδιατάξεων δεν είναι δυνατόν ένας "ποιοτικός" να μη αντιλαμβάνεται την φορά των πραγμάτων...

Ανώνυμος είπε...

...Αφού το σχέδιο είναι υπερσυγκέντρωση σε ευάριθμους παγκόσμιους οικονομικούς κλάδους... με όλες τις συνέπειες, για ποιά επιχειρηματικότητα μιλάμε;
Είναι οι συστημικές πάσης μορφής μαρκέ υπεργολαβίες επιχειρηματικότητα;
Είναι το τεράστιο διαφορικό κόστος που προκύπτει από αποκλίσεις δανειστικών επιτοκίων και φορολογικών "τριτεγκαταστάσεων" επιχειρηματικότητα, και... cui bono;
Είναι οι βιομήχανοι ίδιοι με τους εισαγωγείς και τους... συσκευαστές (ΣΕΒ λέει ο άλλος), ή μήπως όσοι δουλεύουν πάνω στην ύλη ίδιοι με τους εμπορικούς υπαλλήλους ξένων προωθήσεων;
Είναι ισοδύναμο να ζεσταίνουν κάποιοι την καρέκλα και να κλιματίζονται με "καθαρή" ενέργεια ξένων εισπρακτικών συμφερόντων, έναντι όσων δουλεύουν στο εθνικό σύστημα παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας; Πού οδηγεί εν τέλει μια τέτοια ανισορροπία εισροών-εκροών;
Το μέγα πρόβλημα είναι τα "ασφαλιστικά ταμεία" προσφοράς πάση θυσία συναλλάγματος (περί αυτού στην ουσία πρόκειται) στα γερόντια που ήκμασαν στα γραφεία, ή οι απλοί "ποσοτικοί" νέοι της χώρας να μπορούν να ζήσουν και να κάνουν οικογένεια... όπως έκαναν τα γερόντια;
"Εξειδίκευση" σε τί, στο πώς θα εξαπατούμε εαυτούς και αλλήλους επί υπηρεσιών και μαγικών προϊοντων που πόρρω απέχουν από τις πραγματικές ανάγκες μιας ισοπεδωμένης χώρας; Δεν βλέπουμε τι τυμπανοκρούει καθημερινά το τιβιβλακόμετρο;
Έχουμε όλοι την σιγουράτζα μας για να μας χρηματοδοτούν αμεσο-εμμεσα οι παγκόσμιες οικονομικές και πάσης φύσεως λοιπές οντότητες κάθε πρώτη του μηνός, ή η κάθε ημέρα είναι και μια περιπέτεια; Ποιούς εκπροσωπεί ο καθε ένας που ξιφουλκεί τελικά σε αυτόν τον τόπο;
Εκεί στο 6 διακρίνονται μέσα στην ομίχλη κάπως τα αδιέξοδα... όμως (και πορευτικά) ο κος διοικητής έχει διαβή τον Ρουβίκωνα της ιδεολογικής νιότης του αρκετά ενωρίς, εκτός και εάν αυτός είναι συνεπής αλλά κάποιοι "εμείς" δεν καταλάβαμε πολύ βασικά πράγματα για το πως πορεύεται σχεδιαστικά η παγκόσμια σφαίρα, χάνοντας χρόνο και προσπάθεια.
Ο Κ. Καζάκος αντιπροσωπεύει την εποχή που η πολιτική άποψη (ανεξαρτήτως μετεριζιών) περιείχε την απαραίτητη τεστοστερόνη για να υφίσταται διαλεκτικά η θέση και η αντίθεση.
Αυτές δηλ που είναι οι γεννητόρισσες όλων των ιστορικών εξελίξεων, αλλά και των πραγματικών ποιοτικών (άνευ εισαγωγικών) επιλόχειων ΤΟΚΩΝ.
Να μη δικαιώσουμε και την φυγή στην Γερμανία πριν μισό και πλέον αιώνα για να... αφρατέψει αυτή. Έχουν γραφεί τόμοι επί τόμων που οι πιο ηλικιωμένοι, άνευ μνήμης χρυσόψαρου, τους θυμούνται.
Ας έφερναν εδώ τα εργοστάσιά τους για να δουλέψουμε προκειμένου να κερδίζουν, ή τουλάχιστον μετά από πολλά χρόνια όπως έκαναν με την seat και skoda λ.χ.
Είναι χονδροειδέστατο το νυν ριφιφί επί της συγκεκριμένης χώρας μας και δεν κρύβεται.

Ανώνυμος είπε...

ΔΤ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΕ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΙΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ Σ' ΑΥΤΕΣ. ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΕΛΛΗΝΕΣ.

ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΧΟΥΝΕ ΗΔΗ ΚΛΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΟΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ. ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΤΩΡΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΩΝΩ. ΣΑΝ ΝΑ ΛΕΣ ΟΤΙ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΚΙΟΛΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ. ΚΙ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΞΩ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΦΕΥΓΟΥΝ.

ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΕΛΛΑΔΑ; ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΚΟΜΜΟΥΝΟΙΣΤΗΣ ΒΑΖΕΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ;

ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΑ ΦΑΣΗ ΝΟΜΙΖΑ ΟΤΙ ΑΚΟΥΓΑ ΤΟΝ ΠΡΕΚΑ ΝΑ ΜΙΛΑ.

ΦΑΝΤΑΖΕΣΑΙ ΝΑ ΤΑ ΕΛΕΓΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ; ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΙ ΕΙΧΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;

ΔΕΝ ΤΟΝ ΞΕΠΛΕΝΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΟΤΙ ΤΑ ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝΕ ΓΙΑ ΜΟΝΤΑΖ ΚΑΙ ΑΝΤΙ - ΚΚΕ ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ. ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΒΑΦΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΨΑΡΙ ΚΡΕΑΣ. ΔΕΝ ΛΕΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

ΑΛΛΟΙ ΘΥΜΗΘΗΚΑΝΕ ΟΤΙ ΤΑ ΕΙΠΕ ΛΕΕΙ ΠΑΛΙΑ. ΤΡΟΜΕΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ. ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑΥΓΟΥΛΑ ΠΟΥ ΧΑΙΡΕΤΑΝΕ ΝΑΖΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΝΕ ΥΜΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΣ ΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝΕ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΔΙΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΠΑΛΙΑ.

ΟΥΤΕ ΝΑ ΛΕΜΕ ΓΙΑ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ. ΚΙ ΑΥΤΟ ΠΑΛΙΑ ΕΓΙΝΕ.

ΘΕΡΣΙΤΗΣ

ΓΕΙΑ ΣΑΣ

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΦΙΛΕ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΕΣ.

ΠΑΝΤΩΣ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟ ΦΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ. ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ ΠΑΛΙ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΣΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ.

ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΝ ΓΑΜΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΔΥΟ ΕΝΟΙΚΙΑ. 1 ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ Η ΙΔΙΑ ΚΙ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΦΟΙΤΗΤΗ.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ. ΒΙΒΛΙΑ ΤΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ.

ΑΥΤΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ; ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ; ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ ΟΤΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

ΔΙΒΑΖΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΤΗΣ ΚΝΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΣΤΕΥΑ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΕΚΑΝΑ ΛΑΘΟΣ. ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΙΕΤΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ.

ΘΕΡΣΙΤΗΣ

ΓΕΙΑ ΣΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Θερσίτης. Αν θα βρεις οπουδήποτε δικό μου σχόλιο να μιλάει για ...εθνικό συμφέρον.... τι να σου πω θα πέσω στην θάλασσα. Το οτι σου θυμίζει πρέκα θα σου απαντήσω το εξής. Ας είμαστε ποιό επιεικής σε ανθρώπους που διαπαιδαγωγήθηκαν μέσα απο την ....ΕΔΑ.... και στην συνέχεια σε ένα ΚΚΕ απο το 1974 μέχρι το 1991 με τεράστιες Ιδεολογικές παρρεκλίσεις. Και πάλι καλά να λέμε που είναι μαζί μας. Για τα υπόλοιπα σου είπα. Στόχος είναι το ΚΚΕ που δικαιώθηκε απόλυτα με τις επιλογές του απο το 2012. Δεν έχει ξανα γίνει η ΑΡΙΣΤΕΡΑ να είναι στην Κυβέρνηση να έχει ξεφτιλιστεί τελείως και το Κ.Κ να είναι ακλόνητο στην θέση του. Το ΚΚΕ είναι ο Στόχος. Μπροστά σε κάτι άλλους ο Καζάκος είνα<ι Αγγελος. Μην λέμε ονόματα....τώρα. Μιλάω για πριν το 1991.... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

experience είπε...

Στη Θεσσαλονίκη στο Πολυτεχνείο και δεν πλήρωσα ποτέ στη Λέσχη ενώ την συντριπτική πλειοψηφία των βιβλίων την πήρα δωρεάν. Ακόμα τα έχω. Για τις μετακινήσεις πληρώνες μειωμένο λόγω πάσου. Τα φροντιστήρια είναι άλλο θέμα αλλά δε χρειάζεται να πας από την πρώτη Λυκείου για να περάσεις. Δεν λέω ότι ήμασταν Σοβιετική Ενωση αλλά κάποια καλά (κατά τη γνώμη μου) υπήρχαν.

Σεχταρ ο Τρομερός είπε...

Αλλη μια χρήσιμη ανάρτηση, Θοδωρή, για να μαθαίνουμε κι εμείς πως η εγχώρια (και ...εξωχώρια!) αστική τάξη δεν εφησυχάζει για την απώλεια του διαθεσίμου εδώ "ανθρωπίνου κεφαλαίου" της, και βέβαια, για τελείως διαφορετικούς λόγους από τον Καζάκο και το ΚΚΕ.
Εγώ θα πω μπράβο στον Καζάκο, που έβαλε το θέμα, ακόμη και προβοκατόρικα (ρε, μπας και είναι κι αυτός ένας τρόπος να σπάμε το τείχος της παρασιώπησης;).
Είναι ακριβώς ΠΡΟΔΟΣΙΑ, μια ακόμη πλευρά της μεγάλης και γενικευμένης πια προδοσίας, που λέγεται Καπιταλισμός/Ιμπεριαλισμός, σε βάρος όχι της μισάνθρωπης "Χώρας" (έτσι συνηθίζουν να την αποκαλούν οι απόγονοι των ..."εθνικοφρόνων") των εκμεταλλευτών, αλλά της ΠΑΤΡΙΔΑΣ των εργαζομένων, που κάποτε την διεκδίκησαν με τα όπλα για νάναι "λεύτερη σε μια παναθρώπινη λευτεριά", για να μην ξεχνιώμαστε.
Για αυτουνούς είναι απλά μια ακόμη "απώλεια κεφαλαίου", που κατέχουν χωρίς να έχουν βέβαια δουλέψει γι αυτό, as usually. Τα "παιδιά" προδότες και μη, σπουδάσαν, όσα σπουδάσαν, με λεφτά των γονιών τους και τα υπολοιπα τάβαλε ο φορολογούμενος Λαός.
Για μας είναι κάτι πολύ βαρύτερο, από το κλεμμένο "χρηματικό κεφάλαιο", που μας φυγαδεύουν στο εξωτερικό. Είναι η στέρηση της δυνατότητας να ανακτήσουμε/ξαναχτίσουμε την Πατρίδα μας, σαν διανοητική εργατική δύναμη, είναι η αποδιοργάνωση του επαναστατικού δυναμικού με την διαλυτική επίδραση της δήθεν επωφελούς (αστικός μύθος) ατομικής λύσης, είναι η στρατολόγηση γενιτσάρων, που μετά θα μας πασάρουν με την μόστρα του "Ελληνισμού της Διασποράς", που είναι πιο ...πατριώτες από μας (..ακριβώς επειδή την κοπάνησαν και έγιναν γενίτσαροι! - σε αντίθεση με εμάς εδώ τους "κωλοέλληνες")....
είναι η ουσία των (επανειλημμένων) δηλώσεων Καζάκου, δηλαδή ΠΡΟΔΟΣΙΑ.
Και κάθε προδοσία, εκτός από αυτούς που την στήνουν, πρωτεργάτες και ηθικούς αυτουργούς, έχει και τους μικρόψυχους παρτάκηδες, που συμμετέχουν η και την ανέχονται. Δε φελάνε σε τέτοιους καιρούς τα στρογγυλέμματα και η λαρτζοσύνες. Οι καιροί, που έρχονται θάναι πολύ δύσκολοι, ακόμη και για τους "κυρ-Παντελήδες", που νομίζουν πως "την έκαναν έγκαιρα" επειδή βρέθηκαν να δουλεύουν σα ζώα σε μια ξένη, επίσης χώρα κεφαλαιοκρατών, παντρεμένοι με μια κινέζα, που έχει επίσης τα ίδια μυαλά και επιπλέον σε μιαν ακατανόητη γλώσσα, οχτώ με οχτώ, για μια χούφτα δολλάρια, που η επόμενη κρίση θα τινάξει στον αέρα, αν έχουν περισσέψει κάποια.......
Είναι καλύτερα οι σκληρές αλήθειες να ειπωθούν πριν από τις σκληρές εποχές, αν μπορούμε ακόμη να μιλάμε για "πριν".
Γιατί μετά, δε θάχουν καμιάν αξία...

Ανώνυμος είπε...

Μικροψυχοι παρτακηδες, προδοτες, γενιτσαροι οι 500 χιλιαδες νεοι ελληνες επειδη δουλευουν στο εξωτερικο!
Καποιοι "καθαροι κουμουνιστες " , ειναι μαθημενοι να βριζουν το λαο, αλλοτε γιατι δεν ψηφιζει το κομμα , και αλλοτε γιατι προσπαθει να επιβιωσει, δουλευοντας στο εξωτερικο.
Μιλανε για προδοσια ποιοι; Αυτοι που υμνησαν τους μεγαλους πραγματικους προδοτες, αυτοι που οδηγησαν το λαο και το κινημα του σε πληρη ανυποληψια, ερχονται και παριστανουν τους τιμητες!

Σεχταρ ο Τρομερός είπε...

Ο νεοέλληνας ΠΑΣΟΚΟΣ διεκδικεί με περισσή αναίδεια για ό,τι κάνει για την πάρτη του και το ατομικό του βόλεμμα, ...εύσημα "βιοπαλαιστή"(!), ...πολιτικού πρόσφυγα(!!) πιθανόν και ...διαδόχου του Γκεβάρα(!!!) γι αυτό!
Πάντα του φταίνε οι "άλλοι", και κυρίως αυτοί, που αποτελούν την μεγαλύτερη απειλή για το μικροαστικό του όνειρο: Ενα κόκκαλο από το τραπέζι των ισχυρών.

Ανώνυμος είπε...

Καλός ο Αντικομμουνισμός αλλά δεν τσιμπάμε. Κανείς δεν θα ζήσει καλύτερα όσο έχουμε Καπιταλισμό εδώ οι αλλού. Ο Κάθε λαός θα ζήσει καλύτερα όταν με τον Αγώνα του μέσα απο την Λαική Συμμαχία διεκδικήσει την Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Προδότες είναι όσοι βάζουνε εμπόδια στην Εξουσία του λαού. Η Καπιταλισμό θα έχεις με τα μέσα παραγωγής στους Καπιταλιστές η Σοσιαλισμό με Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και ΔΙΚΤΑΚΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ. Η Πραγματικότητα είναι πεισματάρα. ΣΤΕΓΝΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΒΕΡ......... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

@Ανώνυμος 11 Ιουνίου 2017 - 3:50 μ.μ.
Ναι το ΚΚΕ δεν κάνει κάτι άλλο από το να βρίζει το λαό...
Τώρα βέβαια άμα σε ρωτήσω πότε έβρισε το ΚΚΕ το λαό, θα κάνεις τουμπεκί ψιλοκομμένο, γιατί είπες μέγιστη παπαριά και γιατί γενικά δεν σε ενδιαφέρει να έχεις σχέση με την πραγματικότητα, αλλά το να πετάς σιχαμερή λάσπη.
Περαστικά και καλή χώνεψη τα νέα μέτρα, για τα οποία φαντάζομαι φταίει πάλι το ΚΚΕ.
Βρε ούστ λέμε ρε!

Κώστας

Ανώνυμος είπε...

Κάνουνε Αντικομμουνισμό αυτοί που στηρίξανε τον Σύριζα Αγκαλιά με τους ΦΑΣΙΣΤΕΣ στις πλατείες ψηφίσανε ΝΑΙ στο Μνημόνιο Σύριζα μαζί με Εθνικιστές και Φασίστες. Χειροκροτούσαν την ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και αντί να ζητήσουνε ενα συγνώμη απο τον λαό που τον σφάζει σήμερα η ΑΡΙΣΤΕΡΑ έρχονται και πουλάνε τρέλα οτι τους φταίει το ΚΚΕ που δικαιώθηκε 100%. Τους Φτύνουνε στο πρόσωπο και νομίζουνε οτι βρέχει. Απλά ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΤΕΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...


Βρε ούστ λέμε ρε!

Κώστας
11 Ιουνίου 2017 - 7:51 μ.μ.

Ωρε Κώστα όχι και ούστ, μιλησε του στην ελληνικήν γλώτταν.

ΕΞΕΛΘΕ ΚΙΝΑΙΔΕ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΟΣ.