Πνευματικά δικαιώματα δεν υπάρχουν. Οι ιδέες πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα. Άρα...
... η αντιγραφή όχι απλώς επιτρέπεται αλλά είναι και επιθυμητή, ακόμη και χωρίς αναφορά της πηγής!

Η γλώσσα κόκκαλα τσακίζει

- "Ο λόγος που μ' άφησες έξω από την υπόθεση", είπε ήσυχα, "ήταν ότι νόμισες πως η αστυνομία δεν θα πίστευε ότι σκέτη περιέργεια μ' έσπρωξε να κατέβω εκεί κάτω χτες το βράδυ. Θα υποψιάζονταν ίσως ότι είχα κάποιον ύποπτο λόγο και θα με σφυροκοπούσαν μέχρι να σπάσω".
- "Πώς ξέρεις αν δεν σκέφτηκα το ίδιο πράγμα;"
- "Οι αστυνομικοί είναι κι αυτοί άνθρωποι", είπε ξεκάρφωτα.
- "Έχω ακούσει ότι σαν τέτοιοι ξεκινάνε".

[Ραίημοντ Τσάντλερ, "Αντίο, γλυκειά μου", εκδόσεις Λυχνάρι, 1990 (σελ.: 54)]

23 Φεβρουαρίου 2017

Θάλασσα, πικροθάλασσα... (4)

[Συνέχεια από το προηγούμενο]

I. Τέλη χαρτοσήμου

(46) Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και ασχολούνται με τη διαχείριση, ναύλωση, ασφάλιση κ.λπ. πλοίων. Προϋπόθεση: Τα πλοία πρέπει να έχουν χωρητικότητα άνω των 1000 κόρων.

(47) Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου η σύνταξη συμβολαίων, κάθε σύμβαση, εκτελωνισμός και άλλες πράξεις που απαιτούνται για την υπαγωγή πλοίου υπό ελληνική σημαία και τη νηολόγησή του, την παροχή δικαιώματος εγγραφής ναυτικής υποθήκης, η τυχόν εισφορά του πλοίου σε ανώνυμη εταιρεία, η σύνταξη δανειακής σύμβασης ασφαλιζόμενης με υποθήκη επί πλοίων κ.λπ. Προϋπόθεση: Παραμονή του πλοίου υπό ελληνική σημαία.

(48) Απαλλάσσονται από τέλη, εισφορές δικαιώματος, κρατήσεις και φόρους υπέρ τρίτων, οι ναυπηγήσεις και οι συντηρήσεις πλοίων, οι επισκευές με ελληνική ή ξένη σημαία πλοίων, πλωτών ναυπηγημάτων, καθώς και η ασφαλιζόμενη με υποθήκη επ’ αυτών σύμβαση δανείου. Προϋπόθεση: Η σχετική δαπάνη να καλύπτεται με συνάλλαγμα μη υποχρεωτικά εκχωρητέο.

(49) Απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου το εισόδημα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες καθώς και το κτώμενο εισόδημα των μετόχων και εταίρων των εταιρειών αυτών με μορφή διανομής κερδών ή μερισμάτων. Την παραπάνω απαλλαγή έχουν και τα έγγραφα που εκδίδονται για την εφαρμογή του νόμου.

(50) Επεκτείνονται οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις διατάξεις του α.ν.89/1967 σε αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες.

[σ.σ.: Για να είμαστε ειλικρινείς, ο Κρατικός Προϋπολογισμός προβλέπει 66 διαφορετικές απαλλαγές από τα τέλη χαρτοσήμου, κυρίως για δημόσιους οργανισμούς και φορείς αλλά μερικές έχουν δοθεί ονομαστικά και σε συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες. Για παράδειγμα: "Απαλλάσσεται η «Ατττικό Μετρό ΑΕ» από τέλη χαρτοσήμου στη μίσθωση ακινήτων. Επίσης, απαλλάσσονται αντικειμενικά από τέλη χαρτοσήμου οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που συνάπτονται από την εταιρεία κ.λπ.". Πλην της Αττικό Μετρό, έχουν πάρει απαλλαγές από το χαρτόσημο η Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών ΑΕ, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η Θεσσαλονίκη Μετρό, η Cosco, οι τράπεζες για συγκεκριμένες πράξεις τους κλπ.]

Ν.Υόρκη, 20/11/1956: Δείπνο προς τιμήν τού Κων. Καραμανλή, ο οποίος κάθεται ανάμεσα στους εφοπλιστές
Νικ. Ρεθύμνη και Μαν. Κουλουκουντή. Δίπλα στον τελευταίο, ο υπουργός εξωτερικών Γ. Αβέρωφ-Τοσίτσας.

ΙΑ. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης

(51) Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα ενεργειακά προϊόντα τα οποία παραλαμβάνονται για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας. [σ.σ.: Ίσως κάποια στιγμή μάς δοθεί η ευκαιρία να δούμε πώς αυτή η διάταξη αξιοποιείται από κάποιους μικρούς πλοιοκτήτες ώστε να ασχοληθούν με το λαθρεμπόριο πετρελαίου αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Προς το παρόν, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι αγρότες πληρώνουν κανονικά το πετρέλαιο για τα τρακτέρ τους ενώ οι εφοπλιστές το παίρνουν αφορολόγητο για τα καράβια τους.]


ΙΒ. Γενικές απαλλαγές

(52) Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης, τα πάσης φύσεως τέλη, πλην τελών χαρτοσήμου ή δικαιώματα υπέρ τρίτων, η εκποίηση ολόκληρου του πλοίου ή μεριδίων του. Προϋπόθεση: Τα πλοία να τίθενται για πρώτη φορά υπό ελληνική σημαία.

(53) Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης, τα πάσης φύσεως τέλη, πλην τελών χαρτοσήμου και δικαιώματα υπέρ τρίτων, η εκποίηση ολόκληρων ή μεριδίων: α) των επιβατηγών πλοίων, β) των πλοίων που είναι άνω των 500 και μέχρι 3.000 κόρων. Προϋπόθεση: Τα πλοία να τίθενται για πρώτη φορά υπό ελληνική σημαία.

(54) Απαλλάσσονται από τέλη, εισφορές, δικαιώματα, κρατήσεις και φόρους υπέρ τρίτων, οι ναυπηγήσεις και οι συντηρήσεις πλοίων, οι επισκευές κ.λπ.

(55) Απαλλάσσονται από όλα τα τέλη οι καταχωρήσεις υποθηκών στα νηολόγια.

(56) Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιών οι μεταβιβάσεις πλοίων, μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που έχουν στην ιδιοκτησία τους πλοία υπό ελληνική ή ξένη σημαία, άνω των 1.500 κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και των μετοχών ή μεριδίων εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies) που κατέχουν άμεσα ή μέσω ενδιαμέσων εταιρειών χαρτοφυλακίου τις μετοχές ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.

(57) Απαλλάσσεται από κάθε φόρο η μεταβίβαση από οποιαδήποτε αιτία μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία, καθώς και εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies) που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τις μετοχές ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.

(58) Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου και από κάθε τέλος, κράτηση και εισφορά, δικαίωμα ή παράβολο ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου όλες οι δικαιοπραξίες και διενεργούμενες πράξεις, που αφορούν τη χρηματοδότηση ναυτιλιακών και ναυπηγικών επιχειρήσεων. Την παραπάνω απαλλαγή έχουν και η εγγραφή, η εξάλειψη υποθήκης πλοίων ή ακινήτων κ.λπ. των παραπάνω επιχειρήσεων.

(59) Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ Δημοσίου ή τρίτων τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και ασχολούνται με τη διαχείριση, ναύλωση, ασφάλιση κ.λπ. πλοίων. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων. Προϋπόθεση: Τα πλοία πρέπει να έχουν χωρητικότητα άνω των 500 κόρων.

(60) Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά ή κράτηση από το εισόδημα που αποκτήθηκε στο εξωτερικό από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες καθώς και οι μέτοχοι ή οι εταίροι αυτών. Την παραπάνω απαλλαγή έχουν και τα έγγραφα που εκδίδονται για την εφαρμογή του νόμου. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων.

(61) Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και από κάθε τέλος, εισφορά ή κράτηση, αλλοδαπές εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία με ξένη σημαία. [σ.σ.: Έτσι πρέπει να διατυπώνονται οι διατάξεις, λιτά και περιεκτικά: απαλλάσσονται αυτοί από τα πάντα. Δίχως όρους, προϋποθέσεις και ψιλά γράμματα.]

13/12/1959: Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής εγκαινιάζει το υπερωκεάνειο Πατρίς, το οποίο
συνέδεε επί πολλά χρόνια την Ελλάδα με την Αυστραλία. Δεξιά του ο πλοιοκτήτης Αντώνης Χανδρής.

Επί τέλους, τέλος! Κουραστήκαμε αλλά τα καταφέραμε. Επαναλαμβάνω ότι η καταγραφή έγινε με ακριβή αντιγραφή από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τού 2017, οπότε μη με ρωτάτε πώς έφτασα σε αύξοντα αριθμό 61 ενώ έχετε ακούσει να γίνεται λόγος για 56 φοροαπαλλαγές. Τί να σας πω; Μάλλον 56 ήταν παλιά και στο μεταξύ αβγάτισαν, όπως τα άρθρα του συντάγματος, που κάποτε ήσαν 114 και τώρα έχουν γίνει 120. Βέβαια, θα μπορούσαμε να κάνουμε την ζωή μας πολύ πιο εύκολη αν διαλέγαμε να γράψουμε όχι για τις φορολογικές απαλλαγές των εφοπλιστών αλλά για το τι πληρώνουν τελικά. Ένα και μόνο σημείωμα θα έφτανε και θα περίσσευε, σίγουρα.

Με όσα είπαμε ως εδώ, ασχοληθήκαμε με το ένα από τα δυο μεγάλα παραμύθια που σχετίζονται με τους εφοπλιστές, αυτό το οποίο κάνει λόγο για την οικονομική συνεισφορά τους στην προκοπή τού τόπου. Αύριο θα πούμε δυο λόγια και για το δεύτερο, το οποίο διατυπώθηκε ακροθιγώς σε κάποιο σχόλιο αναγνώστη. Είναι το παραμύθι που λέει ότι η ευνοϊκή μεταχείριση των εφοπλιστών επιτρέπει στους έλληνες ναυτικούς να έχουν δουλειά και να φέρνουν χρήμα στον τόπο και τις οικογένειές τους.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Θα θέλαμε να μάθουμε και την ιστορια του πως έγιναν πλοιοκτήτες οι γνωστοί και όχι μονο ελληνες εφοπλιστές

spiral architect είπε...

@23 Φεβρουαρίου 2017 - 11:49 μ.μ.
Λέξη κλειδί: Λίμπερτι