Πνευματικά δικαιώματα δεν υπάρχουν. Οι ιδέες πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα. Άρα...
... η αντιγραφή όχι απλώς επιτρέπεται αλλά είναι και επιθυμητή, ακόμη και χωρίς αναφορά της πηγής!

Η γλώσσα κόκκαλα τσακίζει

- "Ο λόγος που μ' άφησες έξω από την υπόθεση", είπε ήσυχα, "ήταν ότι νόμισες πως η αστυνομία δεν θα πίστευε ότι σκέτη περιέργεια μ' έσπρωξε να κατέβω εκεί κάτω χτες το βράδυ. Θα υποψιάζονταν ίσως ότι είχα κάποιον ύποπτο λόγο και θα με σφυροκοπούσαν μέχρι να σπάσω".
- "Πώς ξέρεις αν δεν σκέφτηκα το ίδιο πράγμα;"
- "Οι αστυνομικοί είναι κι αυτοί άνθρωποι", είπε ξεκάρφωτα.
- "Έχω ακούσει ότι σαν τέτοιοι ξεκινάνε".

[Ραίημοντ Τσάντλερ, "Αντίο, γλυκειά μου", εκδόσεις Λυχνάρι, 1990 (σελ.: 54)]

22 Φεβρουαρίου 2017

Θάλασσα, πικροθάλασσα... (3)

[Συνέχεια από το προηγούμενο]

Γ. Φορολογία πλοίων που νηολογήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.27/1975

(34) Απαλλάσσονται από τη φορολογία τα πλοία της α΄ κατηγορίας, που είναι μικρότερα των 10 ετών. Προϋπόθεση: Να τίθενται υπό ελληνική σημαία.

(35) Απαλλάσσονται από τη φορολογία πλοία α΄ κατηγορίας, που εκτελούν τακτικά δρομολόγια μεταξύ ελληνικών και ξένων λιμανιών ή μόνο μεταξύ ξένων λιμανιών. Προϋποθέσεις: Να είναι μικρότερα των 30 ετών και να τίθενται υπό ελληνική σημαία.

(36) Απαλλάσσονται από τη φορολογία πλοία α΄ κατηγορίας, που ναυπηγήθηκαν στην Ελλάδα. Προϋπόθεση: Να έχουν ναυπηγηθεί στην Ελλάδα και να τίθενται υπό ελληνική σημαία.

(37) Απαλλάσσονται από τη φορολογία πλοία α΄ κατηγορίας που υφίστανται ανακατασκευές ή αντικατάσταση των μηχανημάτων τους στην Ελλάδα. Υπό προϋποθέσεις.

(38) Μείωση του φόρου κατά 50% σε πλοία και κρουαζιερόπλοια α΄ κατηγορίας. Προϋποθέσεις: Να εκτελούν τακτικές γραμμές ανάμεσα σε ελληνικά και ξένα λιμάνια ή μόνο μεταξύ ξένων λιμανιών και να τίθενται κάτω από ελληνική σημαία.

[σ.σ.: Υποθέτω ότι οι παραπάνω διατάξεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο λόγω συνηθείας, θυμίζοντας το γνωστό ανέκδοτο με την σκοπιά στο παγκάκι. Θα έπρεπε να έχουν πλέον καταργηθεί, διότι μόνον ως ανέκδοτο θα έστεκαν λογικά απαλλαγές για πλοία ηλικίας τουλάχιστον 42 ετών. Εξ όσων γνωρίζω, ο καπετάν Μάκης Αγούδημος την έχει κάνει εδώ και χρόνια για Λουγκάνο, αφήνοντάς μας αμανάτι την "Ροδάνθη" του, την "Δημητρούλα" του (προς τιμήν τής κ. Λιάνη) και τα άλλα σαπάκια του.]

Αμβούργο, 25/7/1953: Η καθέλκυση του Tina Onassis, του τότε μεγαλύτερου δεξαμενοπλοίου στον κόσμο.

Δ. Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

(39) Εξαιρούνται από τον ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας των ακίνητων που βρίσκονται στην Ελλάδα και έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους: (...) γ) Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα
(...) και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της παρούσας περίπτωσης αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Υπό προϋποθέσεις. [σ.σ.: Πάντως, πρέπει να αναγνωρίσουμε στον νομοθέτη ότι ακόμη δεν έχει προβλέψει κάποια ειδική διάταξη απαλλαγής αυτών των επιχειρήσεων από τον ΕνΦΙΑ. Ακόμη...]


Ε. Φόρος κληρονομιάς

(40) Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιών οι μεταβιβάσεις πλοίων ή μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που έχουν στην ιδιοκτησία τους πλοία υπό ελληνική ή ξένη σημαία, άνω των 1.500 κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και των μετοχών ή μεριδίων εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding companies) που κατέχουν άμεσα ή μέσω ενδιάμεσων εταιρειών χαρτοφυλακίου τις μετοχές ή τα μερίδια των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών.

[σ.σ.: Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας για να μη νομίσετε ότι μόνο τα πλοία κληρονομούνται χωρίς να πληρώνουν φόρο. Μια πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν διαθέτει μόνο πλοία. Διαθέτει και ακίνητα και αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, υλικά και άυλα. Όταν, λοιπόν, κληρονομώ μετοχές της, κληρονομώ μερίδιο σε όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία μάλιστα αποκτήθηκαν με όλες τις φορολογικές μειώσεις ή απαλλαγές που είδαμε ως εδώ και που θα δούμε και στην συνέχεια.]


ΣΤ. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων

(41) Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης η εκποίηση ολόκληρου ή ιδανικού μεριδίου, υπό την προϋπόθεση ότι τα πλοία τίθενται για πρώτη φορά υπό ελληνική σημαία:
α) των επιβατηγών πλοίων που επεκτείνουν τους πλόες τους σε λιμάνια εξωτερικού ή εκτελούν πλόες μεταξύ λιμένων εξωτερικού,
β) των άνω των 500 και μέχρι 3.000 κόρων ολικής χωρητικότητας σιδηρών φορτηγών πλοίων ξηρού και υγρού φορτίου και πλοίων ψυγείων που επεκτείνουν τους πλόες τους σε λιμάνια εξωτερικού ή εκτελούν πλόες μεταξύ λιμένων εξωτερικού,
γ) των άνω των 500 κόρων ολικής χωρητικότητας υπό ελληνική σημαία επιβατηγών πλοίων τα οποία εξετέλεσαν κατά το προηγούμενο έτος και επί εξάμηνο τουλάχιστον χρονικό διάστημα κατ’ αποκλειστικότητα τακτικούς πλόες περιηγήσεως μεταξύ λιμένων ημεδαπής ή ημεδαπής και αλλοδαπής ή μόνον αλλοδαπής, δι’ αναψυχήν των επ’ αυτών επιβαινόντων, κατόπιν δημόσιας εξαγγελίας των πλόων αυτών (τουριστικά πλοία).

(42) Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης η εκποίηση ολόκληρου του πλοίου ή μεριδίων του. Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης και τα πάσης φύσεως τέλη, πλην τελών χαρτοσήμου ή δικαιώματα υπέρ τρίτων, η εκποίηση ολόκληρου του πλοίου ή μεριδίων του. Προϋπόθεση: Τα πλοία να τίθενται για πρώτη φορά υπό ελληνική σημαία.

[σ.σ.: Όλοι όσοι σκοπεύετε να αφήσετε στα παιδιά σας ως κληρονομιά κάποιο τριάρι ή κάποιο αμπελάκι, ξανασκεφτείτε το. Αν δεν θέλετε να τραβιούνται με την εφορία και να σας βρίζουν μετά θάνατον, αφήστε τους καλύτερα ένα πλοίο με ελληνική σημαία.]

Ιανουάριος 1955: Ο εφοπλιστής Ευγένιος Ευγενίδης (δεξιά) υψώνει ελληνική σημαία στο πασίγνωστο
Queen Frederica (*), παρουσία τού βασιλικού ζεύγους και του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου.

Ζ. Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων

(43) Απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων η Εταιρεία Επενδύσεων Ποντοπόρου Ναυτιλίας. [σ.σ.: Για να είμαστε δίκαιοι, η ίδια απαλλαγή έχει προβλεφθεί και για την Αττικό Μετρό Α.Ε., ισχύει δε και για οποιαδήποτε συγχώνευση της εταιρείας με άλλη εταιρεία ή οργανισμό, εφ' όσον η νέα εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση, θα έχει τον χαρακτήρα της επιχείρησης κοινής ωφέλειας. Ο φόρος συγκέντρωσης ανέρχεται σε 1% επί των εισφερομένων κεφαλαίων.]


Η. Φόρος πολυτελείας

(44) Εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του ν.2743/1999, καθώς και τα πλοία, πλοιάρια και άλλα σκάφη που προορίζονται για αναψυχή. [σ.σ.: Βεβαίως, η εξαίρεση ισχύει μόνο για τα επαγγελματικά σκάφη αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Ο νόμος δεν στερεί το δικαίωμα της πλοιοκτήτριας εταιρείας να νοικιάζει το σκάφος της στο ίδιο άτομο όλο τον χρόνο επί μια εικοσαετία ούτε απαγορεύει αυτός ο ενοικιαστής να είναι μέλος της διοίκησής της ή της οικογένειάς του. Στοιχειώδες, αγαπητέ Γουώτσον!]


Θ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

(45) Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι παραδόσεις και εισαγωγές πλοίων για εμπορική ναυσιπλοΐα, αλιεία, τη σπογγαλιεία στα ελληνικά χωρικά ύδατα ή άλλη εκμετάλλευση ή για διάλυση, καθώς και η παράδοση και η εισαγωγή ναυαγοσωστικών και πλωτών μέσων επιθαλάσσιας αρωγής με εξαίρεση τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό. (...) Απαλλάσσονται οι παραδόσεις και οι εισαγωγές αντικειμένων και υλικών εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα ανωτέρω πλοία (...), καθώς και η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των ως άνω πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών. Απαλλάσσεται επίσης η ναύλωση πλοίων (...) τα οποία απαλλάσσονται κατά τα ανωτέρω καθώς κι η ναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (...) εφόσον αυτά προσεγγίζουν κατά την πραγματοποίηση των πλόων τους και σε λιμένες εκτός Ελλάδας [σ.σ.: Ιδού η απάντηση στην απορία γιατί τα πλοία που κάνουν κρουαζιέρες στο Αιγαίο, δεν παραλείπουν μια επίσκεψη σε κάποιο τουρκικό λιμάνι]. Επίσης, απαλλάσσονται οι εργασίες κατασκευής, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης των ανωτέρω πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών καθώς και των αντικειμένων που είναι ενσωματωμένα σε αυτά ή χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση τους (οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης που αφορούν στα πλοία του ν. 2743/19999 εφαρμόζονται και για τα λοιπά επαγγελματικά πλοία) καθώς και η παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών των ανωτέρω πλοίων (...) όπως η ρυμούλκηση, η πλοήγηση, η πρόσδεση, η διάσωση, η πραγματογνωμοσύνη, η χρήση λιμανιών (...) και η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης του φορτίου τους.

[σ.σ.: Ας μείνουμε λίγο σ' αυτό το τελευταίο. Προσέξτε την υπογραμμισμένη περίοδο, διότι αυτή ακριβώς η διάταξη επιτρέπει στους εφοπλιστές να διαβιώνουν χωρίς να πληρώνουν ΦΠΑ. Ό,τι χρειάζονται, αγοράζεται για να χρησιμοποιηθεί στα πλοία τους, από χαρτί υγείας μέχρι πούρα κι από αφρόλουτρα μέχρι σπαλομπριζόλες. Συνδυάστε τώρα την απαλλαγή από τον ΦΠΑ με τις απαλλαγές από άλλους φόρους (όπως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης) και κάνετε τους λογαριασμούς σας.]

Φάληρο, 27/4/1953: Τελετή αγιασμού και ύψωσης ελληνικής σημαίας στο νεότευκτο Aspasia Nomikos.
Το ζεύγος Μάρκου και Ασπασίας Νομικού έχουν ανάμεσά τους τον πρωθυπουργό Αλέξανδρο Παπάγο.
 
Το ξέρω ότι έχω καταντήσει κουραστικός με το θέμα που διάλεξα αλλά αυτό το ιστολόγιο δεν απευθυνόταν ποτέ σε εύκολους αναγνώστες. Άλλωστε, εκτιμώ πως δεν βλάφτει να βρίσκονται κάπου μαζεμένα όλα τούτα τα στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, υπόσχομαι ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρώσω αυτή την καταγραφή αύριο.

Υστερόγραφο. Με αφορμή κάποιο σχόλιο αναγνώστη, θυμήθηκα ένα σχετικά πρόσφατο περιστατικό.
Κατά τις πρώτες μέρες τής "αριστεράς" στην εξουσία (ή μήπως ήταν τις παραμονές;), ρωτήθηκε από δημοσιογράφο ο Μανώλης Γλέζος για το πού θα βρει τα λεφτά ο ΣυΡιζΑ προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα του. Τότε, ο Γλέζος είπε, μεταξύ άλλων, "θα φορολογήσουμε τους εφοπλιστές". Και ο Βίκτωρ Ρέστης σχολίασε: "αν μας βρείτε, φορολογήστε μας".

--------------------------------------------------
(*) To Queen Frederica, το οποίο επί σειρά ετών μετέφερε ομογενείς και μετανάστες στις ΗΠΑ, έχει μακρά ιστορία. Καθελκύστηκε ως SS Malolo to 1927 και μέχρι τον πόλεμο έκανε κρουαζιέρες στον Ειρηνικό, από Σαν Φραντσίσκο και Λος Άντζελες μέχρι Χονολουλού. Το 1937 ανακατασκευάστηκε, έγινε πολυτελέστερο και μετονομάστηκε σε Matsonia. To 1942 επιτάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε για μεταφορά στρατιωτών μέχρι το 1946. Μετά τον πόλεμο, το αγόρασε η Home Lines του Ευγενίδη (με έδρα την Γένοβα), η οποία το μετονόμασε αρχικά σε Atlantic (υπό παναμαϊκή σημαία) και το 1953 σε Queen Frederica, προς τιμήν τής βασίλισσας. Αργότερα το πήρε ο Χανδρής, ώσπου το 1977 πήγε στην Ελευσίνα για διάλυση. Πριν διαλυθεί, καταστράφηκε από φωτιά και το κουφάρι του αφέθηκε επί χρόνια στην θάλασσα.

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Σιγά μη γινότανε διάλυση στο Καράβι στην Ελευσίνα. Φωτιά θα έπιανε ..κατα λάθος βεβαίως βεβαίως.. για να πέσει και η αποζημίωση απο την Ασφάλεια...ΟΥΦΦΦΦ..... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Ποτέ δυο καράβια σε μια Ναυτιλιακή εταιρία. Καθε καράβι μια ξεχωριστή Ναυτιλιακή. Αυτός είναι κανόνας. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Unknown είπε...

Τα συμφέροντα των εφοπλιστών προστατεύονται επίσης με σκανδαλώδη τρόπο. Η ελληνική εμπορική ναυτιλία ανθεί στην εποχή μας και οι εφοπλιστές κερδίζουν τεράστια ποσά, αλλά το χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος δεν απο­κομίζει κανένα όφελος απ' αυτό. Οι μισθοί των ναυτικών γυρίζουν στην Ελ­λάδα, αλλά οι εφοπλιστές ασφαλίζουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους στις ξένες χώρες.
Κάθε επιχείρηση θα έπρεπε να πληρώνει μια σημαντική εισφορά στο κρά­τος, κάτω από την προστασία του οποίου λειτουργεί. Αυτό ισχύει κατά κύριο λόγο για την περίπτωση των εφοπλιστών, που τα μεγαλύτερα κέρδη τους προέρχονται από τα «Λίμπερτι», τα οποία τους παραχώρησε η αμερικανική Ναυτική Αποστολή με την εγγύηση του ελληνικού κράτους.

Πωλ Πόρτερ 1947

Ανώνυμος είπε...

Θυμάμαι βέβαια και κάτι άλλα άρθρα τοιυ Θεόδωρου όπου κάτι εταιρίες τύπου ΙΚΕΑ, πάλι δεν αφήνουν τη σκόνη τους στο Ελληνικό φορολογικό σύστημα.
Ως πρώην εργαζόμενος στη Vodafone και νυν άνεργος θα πώ κάτι και εγώ. Μιλάμε ότι η Vodafone λαμβάνει υπηρεσίες από Ινδία, Ιταλία κλπ. και με αυτόν τον τρόπο κοστολογεί τις υπηρεσίες όπως θέλει και μεταφέρει ποσα σε άλλα κράτη που η φορολογία είναι πολύ χαμηλότερη. Το κόστος δηλαδή τεράστιο που εδώ ούτε το 1/3 δεν θα κόστιζε, έτσι μεταφέρει τα χρήματα στον όμιλο Vodafone και το μαγαζί στην Ελλάδα μπαίνει και μέσα. Αυτό υποθέτω γίνεται σε όλες τις τρομερές Global εταιρίες. Τελικά και με αυτές τις επενδύσεις συμφέρει το Ελληνικό κράτος αφού στην ουσία με τά τις πρώτες επενδύσεις το συνάλλαγμα την κοπανάει για αλλού.

Τελικά, Ποιοι πληρώνουν φόρο σ' αυτή την χώρα?

Σεχταρ ο Τρομερός είπε...

"Τελικά, Ποιοι πληρώνουν φόρο σ' αυτή την χώρα?"

ΟΙ Μ-Α-Λ-Α-Κ-Ε-Σ!!!!!!!!!!!