Πνευματικά δικαιώματα δεν υπάρχουν. Οι ιδέες πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα. Άρα...
... η αντιγραφή όχι απλώς επιτρέπεται αλλά είναι και επιθυμητή, ακόμη και χωρίς αναφορά της πηγής!

Η γλώσσα κόκκαλα τσακίζει

- "Ο λόγος που μ' άφησες έξω από την υπόθεση", είπε ήσυχα, "ήταν ότι νόμισες πως η αστυνομία δεν θα πίστευε ότι σκέτη περιέργεια μ' έσπρωξε να κατέβω εκεί κάτω χτες το βράδυ. Θα υποψιάζονταν ίσως ότι είχα κάποιον ύποπτο λόγο και θα με σφυροκοπούσαν μέχρι να σπάσω".
- "Πώς ξέρεις αν δεν σκέφτηκα το ίδιο πράγμα;"
- "Οι αστυνομικοί είναι κι αυτοί άνθρωποι", είπε ξεκάρφωτα.
- "Έχω ακούσει ότι σαν τέτοιοι ξεκινάνε".

[Ραίημοντ Τσάντλερ, "Αντίο, γλυκειά μου", εκδόσεις Λυχνάρι, 1990 (σελ.: 54)]

14 Ιανουαρίου 2015

Κόντρες για τον Αστραχάν (1)

"Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ότι, σε κοινή συνεδρίασή του με το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, έγινε σήμερα η αποσφράγιση των δυο οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στις 19.09.2014 από την  Ένωση Προσώπων “Intralot (SPV No. 1) Limited” και “Intralot (SPV No.2) Limited” και την ΟΠΑΠ Investments Ltd για τη χορήγηση του δικαιώματος για την αποκλειστική διοργάνωση και διεξαγωγή του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος. Η ΟΠΑΠ Investments Ltd υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά ύψους € 40.501.000 εκατ. και ανακηρύχτηκε προτιμητέος επιτυχών πλειοδότης (provisional successful bidder) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών."

Μ' αυτή την λακωνική ανακοίνωση, που εκδόθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2014, το ΤΑΙΠΕΔ έβαλε και το κερασάκι στο ξεπούλημα άλλου ενός περιουσιακού στοιχείου τού ελληνικού λαού: του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ). Επειδή, όμως, το ιπποδρομιακό στοίχημα δεν είναι τόσο πιασάρικο θέμα όσο το Ελληνικό ή τα αεροδρόμια, το ξεπούλημά του πέρασε στα ψιλά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι, ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν για κάτι "πειραγμένους" ιστολόγους, οι οποίοι την βρίσκουν σκαλίζοντας εκεί όπου άλλοι απαξιούν να σκαλίσουν! Ας πάρουμε, λοιπόν, τα πράγματα από την αρχή...


Στις αρχές τού 2013, η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου περνάει από την βουλή τον νόμο 4111/2013 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013), στο άρθρο 13 - παράγραφος 7 του οποίου βρίσκονται στριμωγμένα τα εξής:
  • εδάφιο α: Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄ της πα­ρούσας παραγράφου, καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος το δικαίωμα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής ΟΔΙΕ Α.Ε.) να διεξάγει την προ­βλεπόμενη στο άρθρο 2 του α.ν. 598/1968 (Α΄256) και στο άρθρο 2 του π.δ. 56/1999 (Α΄ 59) δραστηριότητα.
  • εδάφιο β: Δύναται να παραχωρείται, μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, σε εταιρεία ειδικού σκοπού (Παρα-χωρησιούχο), η οποία θα συστήνεται από τον ανάδοχο: (α) το μη αποκλειστικό δικαίωμα οργανώσεως και διε­ξαγωγής ιπποδρομιών στην Ελλάδα· (β) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής αμοιβαίων σε σχέση με τις διεξαγόμενες εντός της Ελληνικής Επι­κράτειας ιπποδρομίες στοιχημάτων, λαχειοφόρων ή μη εντός και εκτός του χώρου των ιπποδρομιών· (γ) το απο­κλειστικό δικαίωμα ανάληψης δραστηριοτήτων συναφών προς τα ιπποδρομικά στοιχήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης, διε­ξαγωγής και εκμετάλλευσης αμοιβαίων στοιχημάτων για αλλοδαπές ιπποδρομίες ή της συμμετοχής στη διοργά­νωση, διεξαγωγή και εκμετάλλευση αλλοδαπών αμοιβαί­ων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών· (δ) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξαγωγής προσθέτου αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών (sweepstake)· (ε) το αποκλειστικό δικαίωμα διοργανώσεως και διεξα­γωγής αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών που διενεργούνται μέσω διαδικτύου. Στην παραχώρηση αυτή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 479 ΑΚ.
  • εδάφιο στ: Μέχρι τη θέση σε ισχύ της σύμβασης παραχώρη­σης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου, ο ΟΔΙΕ Α.Ε. θα συνεχίσει να ασκεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 του α.ν. 598/1968 και στο άρθρο 2 του π.δ. 56/ 1999 δραστηριότητα. Κατά το μεταβατικό αυτό διάστη­μα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΙΕ, δύναται να ορίζεται το ακριβές ποσοστό ανά είδος στοι­χήματος το οποίο θα αποδίδεται για έπαθλα ιπποδρο­μιών, για την εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχείο β΄ του α.ν. 598/1968, με ανώτατο όριο ποσοστό 25% επί του ποσού των αντιστοίχων εισπράξεων το οποίο απομένει μετά τη διανομή των υπό στοιχείου α΄ της ίδιας διάταξης κερδών κάθε στοιχήματος. Με τη θέση σε ισχύ της σύμβασης παραχώρησης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου και πάντως το αργότερο ένα (1) έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος, ο ΟΔΙΕ Α.Ε. τίθεται εκ του νόμου σε λύση και εκκαθάριση. Από τη θέση σε εκκαθάριση δεν θίγονται τυχόν συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μεταξύ του ΟΔΙΕ Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.

Επειδή ενδέχεται τα παραπάνω να μοιάζουν κινέζικα στους μη μυημένους, επιτρέψτε μου να τα κάνω λιανά. Με τις εν λόγω διατάξεις, η κυβέρνηση κάνει ό,τι έκανε π.χ. με την Αγροτική Τράπεζα: "σπάει" τον ΟΔΙΕ σε "καλό" και "κακό" (όπου "καλό", βεβαίως, είναι το κερδοφόρο στοίχημα), προκειμένου να πουλήσει (δηλαδή, να χαρίσει) το κερδοφόρο κομμάτι και να φορτώσει τα υπόλοιπα στις πλάτες των φορολογουμένων, θέτοντας το υπερχρεωμένο κομμάτι σε εκκαθάριση.

Ο διαγωνισμός για την εκχώρηση του ιπποδρομιακού στοιχήματος ξεκίνησε την άνοιξη του 2013 και έδειξαν ενδιαφέρον γι' αυτόν δυο κοινοπραξίες. Στην πρώτη συμμετείχαν η Intralot (του Σωκράτη Κόκκαλη) και ο οργανισμός ιπποδρομιών τού Μπουένος Άυρες ενώ στην δεύτερη δέσποζε η γαλλική PMU (η μεγαλύτερη εταιρεία ιποοδρομιακού στοιχήματος παγκοσμίως, με ετήσιο τζίρο πάνω από 10 δισ. ευρώ) σε συνεργασία με την Phumelela της Νότιας Αφρικής. Όλα καλά (που λέει ο λόγος), όμως κάπου εδώ άρχισαν οι "ομορφιές".

Ως προϋπόθεση για την εκχώρηση του στοιχήματος, το ΤΑΙΠΕΔ είχε βάλει και την ταυτόχρονη ενοικίαση των ιπποδρομιακών εγκαταστάσεων στο Μαρκόπουλο για 20 χρόνια, αντί ετησίου μισθώματος 6 εκατομμυρίων. Στην πορεία, το ποσό θεωρήθηκε αποτρεπτικό για τους επενδυτές και μειώθηκε στα 2,5 εκατομμύρια. Η κοινοπραξία PMU-Phumelela τα στήλωσε και απαίτησε να αλλάξει ο όρος ώστε το ενοίκιο να προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου. Το ΤΑΙΠΕΔ αρνήθηκε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των γαλλοαφρικανών και έτσι η κοινοπραξία αποχώρησε από τον διαγωνισμό λίγο πριν την λήξη του, αφήνοντας ως μόνον υποψήφιο αγοραστή τον Κόκκαλη.

Ο Κόκκαλης θεώρησε ότι βρήκε την ευκαιρία να βγάλει χρυσάφι. Όταν στις 31 Ιουλίου άνοιξε ο φάκελλος της προσφοράς του, οι άνθρωποι του ΤΑΙΠΕΔ διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι ο υποψήφιος επενδυτής ήθελε να αγοράσει το κερδοφόρο κομμάτι τού ΟΔΙΕ αντί μόλις 5.250.000 ευρώ για 20 χρόνια. Δηλαδή, ο "γαλαντόμος" επιχειρηματίας ήθελε να δίνει 262.500 ευρώ τον χρόνο. Για να καταλάβετε το πόσο προκλητικά χαμηλό είναι αυτό το ποσό, αρκεί να σημειώσουμε ότι σε κάθε ιπποδρομιακή ημέρα ο ΟΔΙΕ τζιράρει κατά μέσον όρο πάνω από 400.000 ευρώ.

Φυσικά, ο Κόκκαλης γνώριζε ότι η προσφορά του ήταν εξευτελιστικά χαμηλή αλλά είχε δυο σοβαρούς λόγους να πιστεύει πως αυτά τα ψίχουλα αρκούσαν για να κλείσει την δουλειά. Τον πρώτο τον αναφέραμε ήδη: είχε μείνει μόνος υποψήφιος. Ας δούμε και τον δεύτερο:

Είπαμε πρωτύτερα ότι η ημερομηνία λήξης τού διαγωνισμού ήταν η 31η Ιουλίου 2014. Τρεις μέρες νωρίτερα, στις 28 Ιουλίου, ο Γκίκας Χαρδούβελης αποφασίζει να αντικαταστήσει τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ Κων. Μανιατόπουλο με τον ειδικευμένο σε ξεπουλήματα(*) καθηγητή τού πανεπιστημίου Πειραιώς Εμμ. Κονδύλη αλλά και τον διευθύνοντα σύμβουλο Ιω. Εμίρη με τον οικονομολόγο Πασχάλη Μπουχώρη. Το ότι ο Μπουχώρης τοποθετήθηκε στην συγκεκριμένη θέση παρ' ότι είχε διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος μιας άλλης εταιρείας τού Κόκκαλη (της Intracom) και σε τρεις μέρες θα έπρεπε να αξιολογήσει την προσφορά τού πρώην αφεντικού του, θεωρήθηκε -προφανώς- στοιχείο ήσσονος σημασίας από τον υπουργό οικονομικών.

Τόσες "ομορφιές" μαζεμένες στην καπιταλιστική ζούγκλα, ήταν αδύνατον ν' αφήσουν τον "τίγρη" να κοιμάται αμέριμνος. Η ώρα που θα ξυπνούσε ο Μελισσανίδης είχε φτάσει.

[συνεχίζεται]


(*) Μεταξύ άλλων, ο Εμμ. Κονδύλης έχει διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα, διευθύνων σύμβουλος της ΑΓΕΤ-Ηρακλής και πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος σε ΗΣΑΠ, ΕΡΓΟΣΕ, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ) κλπ

Δεν υπάρχουν σχόλια: